Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


A

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Adatomatom w stanie zaadsorbowanym na powierzchni ciała stałego.
 
Akceleratorzobacz Akceleratory
 
Aktywacjaprzemiana stabilnego jądra atomowego w jądro promieniotwórcze w wyniku pochłonięcia cząstki elementarnej, którą najczęściej jest neutron.
 
Aktywność źródła promieniotwórczego, Acałkowita liczba rozpadów promieniotwórczych jąder określonego źródła w jednostce czasu, dana wzorem A = - (dN/dt), gdzie N - liczba jąder, t - czas rozpadu. Jednostką aktywności źródła promieniowania w układzie SI jest bekerel Bq (1Bq=1 rozpad na sekundę); dawniej używano jednostki kiur Ci (1Ci=3,7*1010Bq).
 
Alvarez Luis Walterzobacz Naukowcy.
 
Anihilacja parzanikanie cząstki i jej antycząstki w wyniku ich zderzenia. Powstała w zderzeniu energia jest unoszona przez fotony lub mezony. Na przykład energię wytworzoną w zderzeniu elektronu z pozytonem unoszą dwa fotony, każdy o energii co najmniej 0,511 MeV (co odpowiada sumie energii spoczynkowych anihilujących cząstek plus ich energia kinetyczna). Gdy anihilują nukleony ich energia unoszona jest przez mezony.
 
Antyatomatom, w którym wszystkie cząstki zwykłego atomu zastąpione zostały ich antycząstkami, tzn. elektrony zastąpiono pozytonami, protony antyprotonami, neutrony zaś - antyneutronami. Antyatom nie może współistnieć z normalnym atomem, gdyż atom i antyatom uległby anihilacji i powstałaby energia w postaci fotonów o wielkiej energii.
 
Antycząstkacząstka o tej samej masie co jej odpowiednik oraz równej co do wartości, lecz przeciwnej co do znaku innej właściwości. Gdy cząstka i jej antycząstka zderzają się następuje anihilacja: powstają fotony lub inna para cząstka-antycząstka.
 
Antymateriamateria utworzona tylko z antycząstek. W naszym świecie jej istnienie jest niemożliwe z powodu anihilacji.
 
Atomdawniej uważany za najmniejszą cząstkę pierwiastka chemicznego; dziś wiadomo, że składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne neutrony (złożone z kwarków), oraz rozmieszczonych na powłokach ujemnie naładowanych elektronów; w obojętnym atomie liczba elektronów równa się liczbie protonów (w najprostszym atomie wodoru - 1 proton i 1 elektron); atom pozbawiony 1 lub więcej elektronów stanowi jon dodatni; liczba protonów w jądrze (tak zwana liczba atomowa) jest głównym wyznacznikiem właściwości atomu i określa pierwiastek chemiczny; jądra atomowe, które mają taką samą liczbę protonów, lecz inne liczby neutronów nazywają się izotopami danego pierwiastka. Jądro skupia prawie całą masę atomu; protony i neutrony (czyli tzw. nukleony) są w jądrze powiązane siłami jądrowymi; masa jądra jest mniejsza od sumy mas, tworzących go nukleonów; różnica tych mas stanowi energię wiązania jądra atomu; część tej energii wydziela się podczas rozszczepienia jądra atomowego. Zobacz koniecznie Energia.
 
Awaria reaktorauszkodzenie reaktora lub któregoś z jego układów (pompy i rury obiegów chłodziwa, wymienniki ciepła, itp), powodujące zakłócenie lub przerwę w pracy reaktora. Większość awarii reaktorowych to drobne zakłócenia, które muszą być jednak zgłaszane do państwowych organów dozoru jądrowego i rejestrowane, a ich przyczyny i ewentualne skutki jak najdokładniej przeanalizowane.
Zobacz też MAP, czyli maksymalna awaria projektowa
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy