Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


B

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Barioncząstka elementarna (proton, neutron lub hiperon) o spinie połówkowym, oddziałująca silnie, zaliczana do fermionów. Bierze udział także w oddziaływaniach elektromagnetycznych i słabych. W pierwotnym prostym modelu kwarkowym barion zbudowany był z trzech kwarków.
 
Becquerel Antoine Henrizobacz Naukowcy
 
Betatronzobacz Akceleratory
 
Bewatronpotoczna nazwa synchrotronu protonowego.
 
Biblismiejscowość w Niemczech (Hesja), w pobliżu Wormacji; ok. 8 tys. mieszkańców; 2 elektrownie jądrowe o mocy 1 146 MWe i 1 300 MWe. (zobacz więcej: Inne elektrownie atomowe na Świecie)
 
Bilans energetycznyzestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu, a po stronie rozchodu sumę energii użytecznej i straconej; zgodnie z zasadą zachowania energii obie te sumy muszą być sobie równe, co wyraża równanie bilansu energetycznego.
 
Bohr Niels Henrikzobacz Naukowcy
 
Bohra promień atomuao, w modelu atomu Bohra promień orbity kołowej elektronu w stanie podstawowym atomu wodoru, obecnie traktowany jako pozaukładowa jednostka długości w skali atomowej, ao= h2/(2π µe2) = (5,2917715±0,0000081) x 10-11 m, gdzie h stała Plancka, µ masa zredukowana atomu, e ładunek elementarny
 
Bohra teoria atomuteoria sformułowana w 1913 roku przez przez Nielsa Bohra dla atomu wodoru, oparta na planetarnym modelu atomu E. Rutherforda, zakładającym istnienie dodatnio naładowanego jądra i krążącego wokół niego po orbicie kołowej elektronu, przy czym w celu usunięcia pewnych sprzeczności związanych z tym modelem - wykorzystująca ideę teorii kwantów M. Plancka. U podstaw teorii atomu Bohra leżą tzw. postulaty Bohra głoszące, że:
1) moment pędu elektronów, krążących wokół jądra może przyjmować tylko wartości, określone wzorem: L=n·h/2·π
2) emisja (lub absorpcja)promieniowania następuje wówczas, gdy atom przechodzi z jednego stanu stacjonarnego w drugi, energia tego promieniowania h·v = E2-E1, gdzie E1 i E2 - energie elektronu na odpowiednich orbitach
3) ruch elektronu w stanie stacjonarnym jest opisywany równaniami mechaniki klasycznej
Wielkim sukcesem teorii atomu Bohra było wyjaśnienie powstawania serii linii w widmach optycznych wodoru i pojedynczo zjonizowanego helu.
 
Bomba atomowabroń, wytwarzająca olbrzymie ilość energii w łańcuchowej reakcji rozszczepienia (bomba atomowa) lub reakcji syntezy jąder atomowych ( bomba wodorowa). Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu w jak najkrótszym czasie masy nadkrytycznej z pomocą konwencjonalnego materiału wybuchowego, działającego na masę podkrytyczną (zwykle rozdzieloną na kilka fragmentów). Bombę produkuje się z materiału wysokowzbogaconego izotopami rozszczepialnymi. (zobacz więcej: Broń)
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy