Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


C

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Chadwick Sir Jameszobacz Naukowcy
 
CLORCentralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej-laboratorium, z siedzibą w Warszawie, powołane w 1957; nastawione jest na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo; prowadzi monitoring skażeń żywności i środowiska; jest krajowym punktem ostrzegawczym o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i zdarzeniach radiacyjnych
 
Compton Arthur Hollyzobacz Naukowcy
 
Comptona zjawisko, rozpraszanie Comptonaodkryte i wyjaśnione przez A.H. Comptona w 1923 roku; rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego (gł. rentgenowskiego) na swobodnych elektronach; polega na tym, że w wyniku zderzenia pojedynczego fotonu z elektronem, część energii fotonu zostaje przekazana elektronowi, co powoduje zwiększenie się długości fali rozproszonego promieniowania i odrzut elektronu, elektron o duzej energii jonizuje atomy ośrodka; zjawisko Comptona jest jednym ze zjawisk, świadczących o nieciągłej (kwantowej, fotonowej) strukturze promieniowania; teorię zjawiska opracowali w 1929r. O. Klein i Y. Nishina; wykorzystywane jest do badania promieniowania jądrowego, struktur atomów i innych.
 
CP-1, Chicago Pile 1pierwszy na świecie reaktor jądrowy uruchomiony 2 XII 1942 o 1525 przez E. Fermiego w podziemiach stadionu piłkarskiego w Chicago. Zawierał 6 t metalicznego uranu i 34 t tlenku uranu, posiadał moderator grafitowy. Osiągał moc 200 W. W 1943 przeniesiono go do Argonne National Laboratory (ANL), gdzie po udoskonaleniach uruchomiono go ponownie jako CP-2.
 
Curie Pierrezobacz Naukowcy
 
Cykl paliwowyobieg paliwa jądrowego obejmujący kolejne fazy jego przetwarzania, poczynając od kopalni rudy, przez produkcję koncentratu, jego przerób chemiczny, wzbogacenie izotopowe uranu, wytwarzanie paliwa reaktorowego, apalanie w reaktorze, przechowanie wypalonego paliwa i jego przerób aż po ostateczne składowanie odpadów.
 
Cyklotronzobacz Akceleratory
 
Czas połowicznego rozpadu (zaniku)czas, w ciągu którego liczba nietrwałych jąder atomowych (promieniotwórczych) pierwiastka, a zatem i aktywność promieniotwórcza, zmniejsza się o połowę. Przyjmuje się z grubsza, że całkowity rozpad danego radionuklidu następuje po czasie równym 5 czasom połowicznego zaniku (tj., gdy aktywność spadnie do poziomu 1/32 aktywności początkowej). Czas połowicznego zaniku charakteryzuje dany izotop promieniotwórczy niezależnie od czynników zewnętrznych (np. temperatura, ciśnienie, postać chemiczna, stan skupienia itp.). Czas połowicznego zaniku jest pojęciem wykorzystywanym dla każdego rodzaju rozpadu promieniotwórczego. Oprócz powyżej zdefiniowanego czasu połowicznego zaniku (fizycznego) wprowadza się czas połowicznego zaniku biologiczny, odpowiadający czasowi, po jakim nastąpi spadek aktywności danego izotopu promieniotwórczego do połowy wartości wchłoniętej do organizmu. Tak zdefiniowany czas połowicznego zaniku jest zawsze mniejszy od czasu fizycznego, ponadto zależy od wielu czynników i ma charakter przybliżony.
 
Czerenkow Paweł A.zobacz Naukowcy
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy