Szukaj

czwartek, 16 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


E

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Einstein Albertzobacz Naukowcy
 
ElektronCząstka elementarna o jednostkowym ładunkiem ujemnym. Ma niewielką masę - 1/1837 masy protonu. Elektron jest podstawową jednostką elektryczności. Ma ładunek 1,602192*10-19 kulombów.
 
Elektronowolt, eVJednostka energii używana w fizyce cząstek elementarnych; jeden elektronowolt (eV) równy jest energii kinetycznej uzyskanej przez elektron po przejściu przez różnicę potencjałów jednego wolta
1eV = 1,6 x 10-19 J.
 
Emanacjadawna nazwa gazowego radonu, który występuje jako trzy izotopy: radon-22 (emanacja radu), radon-220 (emanacja toru) i radon-219 (emanacja aktynu).
 
Emisjaw fizyce jądrowej wysyłanie cząstek elementarnych w czasie przemian jądrowych lub podczas rozpadu promieniotwórczego. W innych wypadkach wywołana innym czynnikiem, np. ciepłem.
 
Energetykadział gospodarki, a także nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii (mechaniczna, elektryczna oraz ciepło) uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnej zawartej w Ąródłach energii. W zależności od postaci energii pierwotnej energetykę dzieli się na: cieplną (termoenergetykę), wodną (hydroenergetykę), jądrową, geotermiczną (geoenergetykę), wiatrową (aeroenergetykę) i słoneczną (heliioenergetykę). Wytwarzaniem na skalę przemysłową energii elektrycznej (elektrownia) i jej rozsyłaniem poprzez sieć elektroenergetyczną zajmuje się elektroenergetyka; wytwarzanie i rozsyłanie poprzez sieć gazoenergetyczną gazu (wykorzystywanego do spalania i przetwarzania na ciepło w miejscu odbioru) należy do gazoenergetyki.
 
Energetyka jądrowazespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków (głównie uranu 235). Energię tę pozyskuje się w elektrowniach jądrowych (reaktor jądrowy), w reaktorach służących do napędu okrętów, w zasilaczach izotopowych (SNAP) itd. Energetyka jądrowa obejmuje również problemy związane z wydobyciem uranu, przeróbką paliwa jądrowego oraz składowaniem odpadów jądrowych. Pierwsze elektrownie jądrowe pojawiły się w latach pięćdziesiątych, dynamiczny rozwój tej dziedziny rozpoczął się w 2. poł. lat sześćdziesiątych, w związku z wzrostem kosztów energii uzyskiwanej ze spalania kopalin. Rozwój ten został prawie wstrzymany po katastrofie w Czarnobylu. Na świecie zainstalowane są elektrownie jądrowe o łącznej mocy 368,175 GW(e), wytwarzanej przez 442 bloki energetyczne [Dane z 2005]. Wielkość rocznej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wskazuje na większe wykorzystanie w nich zainstalowanej mocy. Najwięcej energii elektrycznej uzyskuje się z energetyki jądrowej w USA (rocznie 790 GWh(e), 104 reaktory) i Francji (427 GWh(e), 59 reaktorów) [Dane z 2004]. Potęgami są tu również Japonia, Rosja, Ukraina i Niemcy. Największy procentowo udział energii jądrowej w całkowitej wyprodukowanej energii elektrycznej ma obecnie Francja (78,1%), Litwa (ok. 72,1%), Słowacja (55,2%)i Belgia (55,1%)[Dane z 2004]. Największe kontrowersje wokół energetyki jądrowej związane są z problemem transportu, przerobu i składowania odpadów promieniotwórczych.
 
Energiawielkość wyrażająca zdolność ciała (układu fizycznego) do wykonania pracy.
 
Ewapierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy, uruchomiony w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) dnia 14 czerwca 1958r. Była to konstrukcja radziecka, typu WWR-S, o mocy cieplnej pierwotnie równej 2 MW, gdzie paliwem był wzbogacony do 10% uran, moderatorem i chłodziwem zwykła woda, natomiast reflektor był berylowy. W 1963 i 1967 reaktor modernizowano, m.in. zwiększając wzbogacenie paliwa (dodając również układy zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji), w wyniku czego jego moc cieplna wzrosła kolejno do 4 MW i 10 MW. Strumień neutronów w reaktorze EWA osiągał wartość 1014 n/cm2s. Reaktor był wykorzystywany do produkcji izotopów promieniotwórczych oraz do badań na wiązkach neutronów, wyprowadzanych za pomocą kanałów poziomych; każdego roku pracował przez ok. 3500 godzin. Reaktor Ewa został wyłączony w lutym 1995 roku
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy