Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


I

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
INESmiędzynarodowa skala zdarzeń jądrowych (International Nuclear Event Scale) - skala wprowadzona przez IAEA, której zadaniem jest ujednolicenie klasyfikacji sytuacji awaryjnych we wszystkich obiektach, w których znajdują się instalacje jądrowe. Wszystkie zdarzenia kwalifikowane są do jednej z 7 kategorii: najniższa nr 1 jest zakłóceniem (anomalią), najpoważniejsza (taka jak w Czarnobylu w 1986) to maksymalna awaria projektowa, nr 7
 
Isomitenazwa ogniwa jądrowego o mocy do ok. 1 W, działającego w sposób ciągły przez 10 i dłużej lat.
 
Izobaryatomy różnych pierwiastków chemicznych o różnych liczbach atomowych, mające tę samą liczbę masową.
 
Izodozalinia na mapie łącząca punkty o tej samej dawce promieniowania.
 
Izotonyatomy różnych pierwiastków chemicznych, które zawierają takie same liczby neutronów.
 
Izotopowe datowanie, radiodatowanieokreślenie wieku materiałów (np. znalezisk archeologicznych) przy wykorzystaniu praw rozpadu promienitwórczego; wiek materiałów pochodzenia organicznego określa się metodą węglową - pomiar stosunku ilości zawartych w nich izotopów węgla 12C i promienitwórczego 14C, wiek minerałów np. metodą ołowiową - pomiar zawartości izotopów uranu lub toru i powstających w wyniku ich rozpadu izotopów ołowiu.
 
Izotopyjądra atomowe tego samego pierwiastka chemicznego różniące się masą atomową, tzn. zawierające jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neutronów; izotopy trwałe i promieniotwórcze - tzw. radioizotopy; niektóre występują w przyrodzie, większość jest otrzymywana sztucznie w wyniku reakcji jądrowych; izotopy promieniotwórcze mają liczne zastosowania, gł. W technice, medycynie, biologii, fizyce; są wykorzystywane m.in. do zwalczania nowotworów, wykrywania wad materiałów, pomiarów grubości, jako wskaźniki izotopowe oraz do określania wieku szczątków organizmów żywych, minerałów. Nazwa izotop pochodzi od greckiego "izos topos" - jednakowe miejsce (w układzie okresowym pierwiastków). Istnienie izotopów odkrył (1913) J.J. Thomson. W naturze większość pierwiastków chemicznych występuje jako mieszanina wielu swoich izotopów, przy czym proporcje pomiędzy nimi są z dużą dokładnością stałe. Procentowy udział danego izotopu nosi miano względnej częstości występowania izotopu lub abundancji. Wielkość ta jest charakterystyczna dla jednego źródła pochodzenia materii (nukleosynteza). Właściwości chemiczne i fizyczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie identyczne, istnieją jednak fizyczne metody umożliwiające rozdzielanie izotopów (spektrometria masowa, wielokrotna dyfuzja przez porowaty materiał itd.). Zobacz koniecznie Energia.
 
Izotopy promieniotwórczeoprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierwiastków znanych jest ok. 2000 ich izotopów promieniotwórczych (radioizotopów), o różnych czasach połowicznego zaniku i rodzajach rozpadu promieniotwórczego. Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach badań technicznych (np.: w badaniach przepływów - śledząc z zewnątrz układu przemieszczanie się w nim płynu zawierającego domieszkę izotopu promieniotwórczego, lub w badaniach zużycia materiałów - implantując izotop w elementy konstrukcyjne np. silnika i badając zmiany aktywności tego izotopu w oleju silnikowym w czasie pracy), znajdują zastosowanie w przemyśle (izotopowe czujniki poziomu, wagi izotopowe, izotopowe czujniki przeciwpożarowe), medycynie (radiofarmaceutyki, zasilacze izotopowe), biologii (śledzenie obiegu i roli mikroelementów), geologii (radiometryczne metody geologiczne) oraz w badaniach podstawowych (metoda atomów znaczonych, badania dyfuzji, badania strukturalne itd.). Izotopy promieniotwórcze stosuje się również (jako źródła promieniotwórcze) do modyfikacji cech przedmiotów naświetlanych: wywoływania mutacji, sterylizacji, wywoływania zmian w strukturze polimerów, zabijania tkanek nowotworowych.
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy