Szukaj

czwartek, 16 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


J

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Jądro atomowe
  • Informacje ogólne
Jądro atomowe, centralna część atomu o rozmiarach rzędu 10-14÷10-15 m i gęstości ok. 1014g/cm3, zbudowana z Z protonów i A-Z neutronów . Zawiera w sobie praktycznie całą masę atomu, posiada ładunek elektryczny Zˇe. Istnienie jąder atomowych odkrył E. Rutherford (1911). Jądro atomowe jest układem o skwantowanych, dozwolonych poziomach energetycznych. Jest układem związanym dzięki oddziaływaniom silnym jądrowym, które przezwyciężają odpychające oddziaływania elekrostatyczne protonów. W strukturze poziomów znaczący udział ma też niecentralna siła związana z oddziaływaniem spinów nukleonów.
  • Modele jądra atomowego
Dokładne obliczenie struktury poziomów energetycznych dowolnego jądra nie jest możliwe na obecnym etapie poznania. Dlatego do opisu szczegółowych zagadnień stosuje się przybliżenia modelowe.
  • Model powłokowy
W modelu powłokowym rozpatruje się ruch nukleonów w tzw. średnim polu, co umożliwia opisanie takich własności jądra atomowego jak struktura poziomów dla małych wzbudzeń, własności elektromagnetyczne itp.
  • Model kroplowy
W modelu kroplowym jądro atomowe traktowane jest jak kropla cieczy. Model ten pozwala w zarysie wyjaśnić energię wiązania i rozmiary jądra atomowego.
  • Model kolektywny
W modelu kolektywnym modyfikuje się średnie pole dodając fenomenologiczne oddziaływania: krótkozasięgowe, zwane siłami paringu, oraz długozasięgowe. Model ten wyjaśnia moment pędu i deformacje jądra, energia wiązania jednego nukleonu w jądrze wynosi od kilku do kilkunastu MeV, średnio rośnie wraz z Z dla coraz cięższych jąder aż do żelaza, następnie maleje. Umożliwia to uzyskiwanie energii (Energetyka jądrowa) zarówno dzięki syntezie jąder lekkich pierwiastków, jak i rozszczepieniu jąder ciężkich pierwiastków. Na ten generalny trend nakłada się efekt działania sił paringu powodujący, że jądra o parzystej liczbie protonów i neutronów (w skrócie: parzysto-parzyste) są silniej związane niż jądra parzysto-nieparzyste, a te są silniej związane niż nieparzysto-nieparzyste. Ma to duże znacznie dla teorii rozpadu beta. Jądra o liczbie protonów lub neutronów równej 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 wykazują największe siły wiązania. Liczby te nazywane są liczbami magicznymi, a same jądra - jądrami magicznymi. Gdy obie liczby są magiczne, jądro nazywane jest podwójnie magicznym. Jądra pierwiastków o tym samym Z, a różnych N=A-Z nazywane są jądrami izotopowymi, przy tym samym A - jądrami izobarycznymi, przy tym samym N - jądrami izotonowymi.
 
Jądrowe reakcjeprocesy oddziaływania jąder atomowych z innymi jądrami lub z cząstkami elementarnymi. W trakcie reakcji jądro i oddziałująca cząstka mogą przekazywać sobie energię, pęd, ładunek elektryczny, kręt, itd., przy czym obowiązują odpowiednie zasady zachowania. Zależnie od rodzaju oddziaływania wyróżnia się rozproszenia elastyczne, nieelastyczne lub głęboko nieelastyczne, wzbudzenia, rozszczepienia, fragmentacje itp. Jako wyniki reakcji otrzymuje się jądro (lub jądra) wtórne i (zazwyczaj) cząstki elementarne. Prawdopodobieństwo zajścia w danych warunkach danej reakcji określa jej przekrój czynny.
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy