Szukaj

czwartek, 16 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


K

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Korpuskułaz łac. corpusculus = ciałko, cząstka, drobina.
 
Krytycznośćstan reaktora, w którym liczba neutronów powstających w reaktorze w jednostce czasu w wyniku rozszczepień jest równa dokładnie liczbie neutronów traconych w tym samym czasie wskutek ich pochłaniania i ucieczki. W stanie krytycznym strumień neutronów i moc wytwarzana w rdzeniu jest stała w czasie. Reaktor może być także w stanie podkrytycznym (liczba rozszczepienień zmniejsza sie w czasie, reakcja wygasa) i nadkrytycznym (liczba rozszczepień wzrasta, reakcja łańcuhcowa lawinowo wzrasta).
 
Kwantz łac. quantum = ilość - porcja energii promieniowania.
 
Kwantowa fizykadział fizyki opisujący zjawiska mikroświata (cząsteczki, atomy, jądra atomowe, cząstki elementarne). Jej cechą charakterystyczną jest to, że opisywane zjawiska na ogół nie podlegają bezpośredniej percepcji człowieka.
Fizyka kwantowa rozwinęła się w XX w., jej rozwój zapoczątkował kryzys w fizyce przełomu XIX i XX w. wywołany odkryciami zjawiska promieniotwórczości naturalnej, promieniowania Roentgena, trudnościami ze skonstruowaniem modelu atomu i wytłumaczeniem pewnych zjawisk dotyczących emisji fal elektromagnetycznych (efekt fotoelektryczny, promieniowanie ciała doskonale czarnego).
W 1900 M. Planck zaproponował wyjaśnienie widma promieniowania ciała doskonale czarnego oparte na założeniu, że emisja fal elektromagnetycznych odbywa się porcjami (kwantami) o energii E=hv. Korzystając z analogicznego założenia dotyczącego absorpcji promieniowania A. Einstein wyjaśnił (1904) efekt fotoelektryczny. Doprowadziło to do sformułowania hipotezy dualistycznej natury promieniowania.
W 1913 N. Bohr przedstawił kwantowy model atomu wodoru (Bohra model atomu) zawierający postulat skwantowania momentu pędu elektronów w atomie, a w 1923 sformułował tzw. zasadę korespondencji przedstawiającą prawa klasycznej fizyki jako graniczne przybliżenia rzeczywistych (kwantowych) praw przyrody.
W 1924 L. de Broglie zapostulował istnienie falowych własności materii (de Broglie fale), eksperymentalne potwierdzenie tej tezy otrzymano w 1927 (C.J. Davisson). Dalszy rozwój fizyki kwantowej polegał na sformułowaniu postulatywnych zasad ilustrujących sens fizyczny fizyki kwantowej: w 1927 W. Heisenberg podał zasadę nieoznaczoności (Heisenberga zasada nieoznaczoności), w 1928 N. Bohr wprowadził zasadę komplementarności.
Pod koniec lat 20. pojawiły się niezależne od siebie matematyczne sformułowania mechaniki kwantowej (Heisenberga obraz, Schrödingera obraz) oparte na koncepcji operatorów działających na funkcje falowe. Pierwsze całościowe matematyczne ujęcie mechaniki kwantowej podał P.A.M. Dirac (w dziele The Principles of Quantum Mechanics, 1958). Kolejny etap rozwoju fizyki kwantowej polegał na skwantowaniu pól fizycznych (elektrodynamika kwantowa, chromodynamika kwantowa).
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy