Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


M

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Magnonkwant magnetycznego wzbudzenia elementarnego struktury kryształu (ciała stałego).
 
Manhattan Projectkryptonim amerykańskiego programu badań prowadzonego w latach 1942-1947, służącego do uzyskania broni jądrowej w czasie II wojny światowej. Na jego czele stał generał Leslie R. Groves, w ramach programu pracowali najwybitniejsi fizycy znajdujący się w USA (Amerykanie i wielu uciekinierów z Europy, głównie z Niemiec, m.in.: R.J. Oppenheimer, A.H. Compton, N. Bohr, A. Einstein, J. Franck, E. Fermi, L.W. Alvarez, E.O. Lawrence). W ramach projektu stworzono kilka ośrodków naukowych (Argonne National Laboratory, Hanford, Los Alamos), wytworzono pierwszy reaktor atomowy CP-1 i pierwszą bombę jądrową, którą zrzucono w pobliżu Alamogordo. Rząd USA poinformował o wynikach uzyskanych w ramach Manhattan Project Brytyjczyków. ZSRR domagał się dostępu do wyników, uzyskał je później, korzystając z działalności szpiegowskiej niektórych członków Manhattan Project. Koszt Manhattan Project wynosił ok. 2 mld dolarów. Zobacz koniecznie: Broń.
 
MAP-maksymalna awaria projektowamaximum credible accident, design basis accident - awaria niemal niemożliwa (czyli występująca z bardzo bardzo małym prawdopodobieństwem), powodująca ogromne szkody (czyli uwolnienie ogromnych ilości substancji radioaktywnych) - do tej pory miała miejsce jedna taka awaria - w elektrowni jądrowej Czarnobyl w 1986 roku; jest to ostatni siódmy stopień w skali INES (International Nuclear Events Scale)
 
Marianajwiększy (i jedyny aktualnie)reaktor jądrowy w Polsce (Świerk pod Warszawą), uruchomiony w grudniu 1974. Moc cieplna reaktora Maria wynosi 20-30 MW. Jest to reaktor zaprojektowany przez polskich specjalistów; ma unikalną stożkową konstrukcję rdzenia; chłodzony jest wodą, moderowany wodą i berylem, reflektorem jest grafit; do 1999 roku stosowano w nim uran wzbogacony do 80%, aktualnie wzbogacenie paliwa wynosi 36%; rocznie pracuje ok. 3300 godzin; służy do badań na wiązkach neutronów, analizy aktywacyjnej, terapii neutronowej oraz neutronografii. Nazwany na cześć Marii Skłodowskiej Curie.
 
Masa krytycznaminimalna ilość materiału rozszczepialnego, która umożliwia rozwój łańcuchowej reakcji rozszczepienia. Zależy ona kształtu próbki materiału, rodzaju izotopu rozszczepialnego, zanieczyszczeń i domieszek w materiale rozszczepialnym.
Biorąc pod uwagę kulę, otoczoną reflektorem (chroniącym przed ucieczką neutronów), zbudowaną z czystego izotopu:
uran 233 - 15 kg
pluton 239 - 10 kg

 
Materiał rozszczepialnymateriał zawierający jądra atomowe, które w wyniku zderzeń z neutronami ulegają rozszczepieniu z równoczesną emisją nowych neutronów, np. uran 235, uran 238, pluton 239; stosowany jako paliwo jądrowe w reaktorach jądrowych i do budowy bomb jądrowych.
 
Mechanika kwantowadział fizyki kwantowej opisujący prawa ruchu cząstek mikroświata (tj. obiektów o rozmiarach porównywalnych lub mniejszych od rozmiarów atomu). Mechanika kwantowa ma charakter probabilistyczny, tj. jej prawa opisują prawdopodobieństwa zaistnienia wybranych procesów. Podstawowym pojęciem mechaniki kwantowej jest stan układu (stan układu kwantowego) opisany wektorem stanu w przestrzeni Hilberta lub funkcją falową. Zmiany stanów wynikają z oddziaływań nań operatorów. W mechanice kwantowej istnieją dwa wzajemnie równoważne ujęcia ewolucji czasowej układu (obraz Heisenberga, obraz Schrödingera). Pewne zagadnienia mechaniki kwantowej rozpatruje się w przybliżeniu nierelatywistycznym (np. budowa atomu wodoru. Równanie Schrödingera). Ogólne prawa ruchu elektronów wymagają stosowania teorii relatywistycznej (równanie Diraca). Mechanika kwantowa rozróżnia dwa podstawowe rodzaje cząstek: bozony lub fermiony. Prawa mechaniki kwantowej przechodzą w prawa mechaniki klasycznej w granicy dla stałej Plancka h zmierzającej do zera.
 
Meitner Lisezobacz Naukowcy
 
Modele budowy atomuOpis:
1. Model Rutherforda - atomy przypominają miniatury układu słonecznego, elektrony poruszają się wokół jądra: A) jądro, B) elektron.
2. Model Bohra - aby wyjaśnić stabilność atomu wprowadza pojęcie skwantowanych orbit elektronów: A) jądro, B) elektron, C) orbita elektronu.
3. Model Schrodingera - pomysł precyzyjnie określonych orbit elektronów został zastąpiony opisem obszarów przestrzeni (nazywanych orbitalami), gdzie najprawdopodobniej znajdują się elektrony: A - orbital s: elektrony znajdują się w obszarach takich jak ten. Obszar zacieniony pokazuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w pewnej odległości.
 
Moderatorw reaktorze jądrowym substancja służąca do zmniejszenia energii kinetycznej neutronów aż do osiągnięcia przez nie stanu tzw. neutronów termicznych. Powolne neutrony znacznie wydajniej powodują rozszczepienie jąder w materiale paliwa jądrowego(z wyjątkiem reaktorów na neutrony prędkie). Moderator musi charakteryzować się dużym przekrojem czynnym na rozpraszanie neutronów oraz małym na pochłanianie ich. Jako moderator stosuje się wodę, ciężką wodę, beryl, dwufenyl oraz grafit.
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy