Szukaj

czwartek, 16 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


R

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Radioaktywność (promieniotwórczość)zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych - promieniotwórczością sztuczną.
 
Radiodatowanie, Izotopowe datowanieokreślenie wieku materiałów (np. znalezisk archeologicznych) przy wykorzystaniu praw rozpadu promienitwórczego; wiek materiałów pochodzenia organicznego określa się metodą węglową - pomiar stosunku ilości zawartych w nich izotopów węgla 12C i promienitwórczego 14C, wiek minerałów np. metodą ołowiową - pomiar zawartości izotopów uranu lub toru i powstających w wyniku ich rozpadu izotopów ołowiu.
 
Rdzeń reaktoracentrealna, najistotniejsza część reaktora. Słada się z elementów (kaset) paliwowych, z których każdy zawiera kilkaset prętów paliwowych. W rdzeniu znajduje się również chłodziwo i moderator oraz kanały z prętami sterującymi. Rdzeń otoczony jest zwykle reflektorem.
 
Reakcja jądrowaproces fizyczny w którym na skutek zderzenia się 2 jąder atomowych (atom) lub jądra atomowego i cząstki subjądrowej, np. neutronu, powstają inne jądra lub jądra i cząstki; np. w wyniku bombardowania jądra azotu cząstkami alfa (jadrami helu) powstaje jądro tlenu i proton.
 
Reakcja jądrowa łańcuchowawywołana neutronami reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu, plutonu), podczas której neutrony wyzwalające się w jednym akcie rozszczepienia wywołują następne akty rozszczepienia, przy czym wytwarza się bardzo duża ilość energii; zachodzi w ten sposób kontrolowany w reaktorach jądrowych, w sposób nie kontrolowany w bombach atomowych. Zob. też rozszczepienie jądra atomowego.
 
Reaktor jądrowy, reaktor atomowy, stos aurządzenie do przeprowadzania w sposób kontrolowany łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych; reakcja zachodzi w znajdującym się w rdzeniu reaktora paliwie jądrowym (uran 235 lub 233, pluton 241 lub 239), a jej przebieg regulują pręty kontrolne (wychwytując nadmiar neutronów, zapobiegają zbytniemu rozwinięciu się reakcji łańcuchowej); do spowalniania neutronów - w celu ułatwienia reakcji z jądrami niektórych pierwiastków - w rdzeniu znajduje się moderator (grafit, zwykła woda, ciężka woda, beryl); reaktory jądrowe służą jako źródło energii (np. w elektrowniach jadrowych), źródło promieniowania neutronowego do produkcji radioizotopów (izotopy) i wytwarzania materiałów rozszczepialnych oraz są stosowane do celów badawczych; pierwszy reaktor jądrowy został uruchomiony w 1942r. w Chicago pod kierunkiem E. Fermiego.
 
Reaktywnośćstopień odchylenia reaktora od stanu krytycznego. Jeżeli reaktywność równa się 0, reaktor jest w stanie krytycznym. Przy reaktywności większej od zera reaktor jest w stanie nadkrytycznym (moc reaktora rośnie), przy reaktywności ujemnej - reaktor jest podkrytyczny (moc reaktora maleje).
 
Reflektorwarstwa materiału o właściwościach "odbijania" uciekających neutronów z powrotem do rdzenia; dzięki reflektorowi poprawia się bilans neutronów w rdzeniu, a w konsekwencji uzyskuje się zmniejszanie mays krytycznej reaktora.
 
Rozpadu stałajeden z parametrów charakteryzujących rozpad promieniotwórczy. W przypadku kilku równoległych, niezależnych kanałów (rodzajów) rozpadu danego izotopu wynikowa stała rozpadu jest sumą stałych charakteryzujących poszczególne procesy oddzielnie. Stała rozpadu ma wymiar 1/s, świadczy o prawdopodobieństwie zajścia rozpadu jednego jądra w jednostce czasu (jest równa ułamkowi ogólnej liczby jąder, które podlegają rozpadowi w jednostce czasu).
 
Rozszczepienie jądra atomowegorodzaj rozpadu promieniotwórczego wzbudzonego jądra atomowego ciężkich pierwiastków na ogół na dwa, czasem na więcej fragmentów, również będących jądrami atomowymi. Zjawisku towarzyszy emisja neutronów i kwantów gamma oraz wydzielenie znacznej ilości energii (defekt masy). Powstałe w wyniku rozszczepienia jądra atomowego fragmenty mają nadmiar neutronów, które emitowane są z tych jąder po rozszczepieniu (część jako neutrony opóźnione). Istnieją rozszczepienia jądra atomowego spontaniczne (inaczej samorzutne), gdy jądro ulega rozszczepieniu po spontanicznym wzbudzeniu o charakterze fluktuacji (zjawisko występuje w przypadku bardzo ciężkich jąder, charakteryzuje go właściwy danemu izotopowi czas połowicznego rozpadu), oraz rozszczepienia jądra atomowego wymuszone, gdy wzbudzenie jądra wynika z absorpcji protonu, neutronu, deuteronu, kwantu gamma (zjawisko fotorozszczepienia) itp. Z praktycznego punktu widzenia największe znaczenie mają własności rozszczepienia jąder uranu i plutonu, gdyż izotopy U 235, U 233 oraz Pu 239 ulegają rozszczepieniu już przy bombardowaniu neutronami o dowolnie małej energii (nawet neutronami termicznymi), podczas gdy większość izotopów ciężkich pierwiastków ulega rozszczepieniu od pewnej progowej energii bombardującego neutronu. Pojedynczy akt rozszczepienia jądra atomowego może w sprzyjających warunkach indukować (poprzez emitowane neutrony) dalsze rozszczepienia, prowadząc do reakcji łańcuchowej, co znalazło zastosowanie w reaktorze jądrowym i broni jądrowej. Zjawisko rozszczepienia jądra atomowego odkryli w 1938 O. Hahn z F. Strassmanem.
 
Rutherford Ernestzobacz Naukowcy
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy